Planujesz ogrodzenie działki? Sprawdź jakie musisz spełnić warunki!

Kiedy staje się przed koniecznością ogrodzenia działki pojawia się pytanie z czego je zrobić. Czy ma to być ogrodzenie kamienne, ze stali czy może drewniane. Pomysłów może być mnóstwo, ale wybór należy dobrze przemyśleć, gdyż jest to inwestycja na lata. Zdarza się, że trudno jest się porozumieć z sąsiadami odnośnie wyglądu ogrodzenia.
W niektórych regionach kraju obowiązuje reguła prawej strony. Mówi ona, że właściciel posesji stawia ogrodzenie od strony ulicy oraz z prawej strony patrząc od frontu. Nie ma to jednak żadnego potwierdzenia w przepisach prawnych i jest jedynie zwyczajem stosowanym od dawna w niektórych regionach.
Kiedy kupuje się działkę, która jest już zasiedlona po obu stronach wówczas należy pogodzić się z tym, że to mogą być dwa zupełnie różne płoty.  W przepisach prawa nie znajdzie się informacji na temat tego, kto ma finansować ogrodzenie.  Jednak w Kodeksie Cywilnym znaleźć można artykuł, z którego wynika, iż płoty i mury które znajdują się na granicy działki służą do wspólnego użytku sąsiadów. Mówi o tym artykuł 154 § 1 KC. Z kolei w kolejnym paragrafie tego artykuły można znaleźć informację, że każdy korzystający z tychże obiektów  powinien wspólnie ponosić koszty jego utrzymania.  Nie wynika z tego jednak, że można zmusić sąsiada do budowy ogrodzenia, jeśli ten nie ma tego w planach.  Koszt budowy ogrodzenia powinna ponieść osoba, która chce w ten sposób chronić swoją prywatność.
W momencie kiedy nie można dojść do porozumienia z sąsiadem, to nie pozostaje nic innego niż samodzielne sfinansowanie planowanej inwestycji. Dopiero w momencie, kiedy to ogrodzenie już będzie skończone wówczas będzie można domagać się od sąsiada, aby współfinansował remonty oraz naprawy.  Oczywiście jeśli płot na skutek różnych zdarzeń ulegnie całkowitemu zniszczeniu wówczas sąsiad już nie musi się dokładać, bo to już nie będzie remont a całkiem nowa budowa.
Jeśli planuje się postawienie ogrodzenia od strony sąsiada to najkorzystniej jest je postawić w osi granicy działek. Tak można postąpić jeśli sąsiad nie wyraża sprzeciwu. Jeśli jednak ten nie zgadza się na budowę wówczas płot należy tak postawić, aby nie przekraczał on granicy działki. Pozwoli to uniknąć konfliktów z sąsiadem i ewentualnych roszczeń z jego strony.
Ogrodzenie budowane od ulicy  nie powinno przekraczać linii rozgraniczających ulicy. W momencie kiedy plan miejscowy przewiduje w przyszłości poszerzenie drogi, to wtedy należy odsunąć ogrodzenie dalej w głąb działki i zostawić odpowiednio duży pas gruntu przeznaczony na drogę.
Kiedy pojawiają się wątpliwości odnośnie przebiegu granic działki wówczas trzeba geodecie zlecić wznowienie znaków granicznych . Kiedy to nie będzie możliwe to  przeprowadzane jest administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe.
Należy pamiętać o tym iż konieczne jest zgłoszenie w momencie kiedy zaczyna się remont bądź budowę ogrodzenia od strony placów, dróg, ulic, torów oraz  innych miejsc publicznych jak również ogrodzeń mających wysokość powyżej 2,2 m – bez względu na ich usytuowanie.

fence-1545276

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *